top of page

Guide: Kom igennem til chefen med dine uopfyldte ønsker

Jeg taler med mange mennesker, som ligger søvnløse, har ondt i maven, overvejer et jobskifte eller er sygemeldte på grund af deres arbejde, og ofte relaterer problemerne sig til deres forhold til chefen.

De har forgæves prøvet at trænge igennem med et eller flere problemer omkring arbejdsbyrde, opgaveløsning, tidspres, manglende prioriteringer, trivselsproblemer eller andet, og oplever at chefen enten har slået det hen eller på anden måde ikke taget dem alvorligt. Chefen har i hvert fald ikke leveret brugbare løsninger på problemerne, oftest slet ingen.

 

Min erfaring er, at med den selvledelsesdiskurs der råder på mange arbejdspladser er det nødvendigt, at medarbejdere tager ansvar for at præsentere løsningerne på egne problemer - for ledelsen gør det ikke.


Og jo flere løsninger vi selv finder frem til, jo færre bliver trukket ned over hovedet på os. Inderst inde kender vi godt svarene på vores udfordringer, men de overdøves bare ofte af vores negative erfaring fra tidligere forsøg, vores følelser, træthed og manglende overblik.


Det har ført mig frem til denne opskrift på at øge chancerne for at få opfyldt sin ønsker og samtidig forbedre relationen til chefen. Det er ikke raketvidenskab, men min erfaring er at det er effektivt.


Guide til cheftræning

Til denne procesguide skal du bruge en skriveblok eller en notesbog. Ikke computeren. Ord som du skriver langsomt, synker bedre ind i din hjerne og din sjæl, end når du tamper hurtigt i tasterne.


1. Afgræns problemerne Ofte vælter det usorteret rundt med stort og småt inden i hovedet. Vælg op til tre problemer, der er de vigtigste for dig at få løst, skriv dem ned og prioriter dem bagefter og fokuser på det vigtigste problem først.

Beskriv hvad problemet er, og hvorfor og hvordan det er et problem for dig. Hvad problemet hindrer dig i.


2. Visualiser, hvordan det vil være godt for dig, når det er løst. Dernæst på hvilken måde det vil gøre godt for henholdsvis chefen og organisationen, når dit problem er løst. Hvad vil udbyttet være. For dig og for de andre. Chefen er dybest set lige glad med hvordan du har det, men er dybt interesseret i, at du bidrager bedst muligt til opgaveløsningen, så beskriv bogstaveligt og konkret som muligt, hvordan du er blevet gladere, mere tilfreds med dig selv, når problemet er løst og i hvilke sammenhænge og hvordan du er blevet mere produktiv, effektiv og kompetent.


3. Tænk empatisk på din chef Lev dig nu ind i chefens situation, prøv et øjeblik at sætte dig i chefens sted. Det styrker dig i din argumentation senere. Mærk de pres, han/hun er udsat for, overvej hvad chefens afglidende adfærd over for dine ønsker skyldes, er der andre hensyn han er nødt til at tage. Inddrag også i dine overvejelser, om har chefen fået lederuddannelse eller ej, er chefen ung, uerfaren, presset på tid og kompetencer eller ledelsesrum? Og hvad betyder alt dette for deres udøvelse af ledelse. Ved at øve dig i at tænke empatisk om chefen kan du få brudt din antipati og blive mere konstruktiv i din tilgang til chefen.


4. Brainstorm på løsninger, der behager dig Overvej på baggrund af din visualisering af din ønskede fremtid og dine nye refleksioner over chefen på hvilke måder og hvordan du kan tage ansvar for løsninger, der hjælper dig, din chef og din organisation. Tag udgangspunkt i en tænkning, at du må hjælpe chefen med at få løst dine problemer. Find frem til to forslag, der afhjælper din pressede situation og som begge passer dig godt, som chefen kan vælge i mellem. Lav en brainstorm med dig selv over løsningsforslag, hvor du ikke tænker i begrænsninger, kun i muligheder. Slip din kreativitet fri. Giv dig god tid til at lade idéerne komme.


5. Foretag konsekvensanalyser på dine løsningsforslag Gennemtænk og nedskriv nu fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Overvej hvilke løsninger, der er mere sandsynlige at få gennemført end andre. Overvej hvilke løsninger, der måske kan være okay, fordi de ikke er hele løsningen på problemet, men et godt skridt på vejen. Hvilke løsninger kan måske lade sig gøre på sigt med lidt procesarbejde, men ikke lige nu og her. Hvad er det optimale og hvor lidt kan du lade dig nøje med for at det alligevel vil være en okay forbedring. Hvilke problemer skal løses nu, og hvilke kan eller bør vente. Kig på fordele og ulemper og de årsager, der vejer tungest, lader du afgøre, hvad du går videre med.


6. Gå til chefen under de bedst mulige omstændigheder

Overvej nu hvilken tilgang til et møde med chefen som er den mest optimale, under hvilke omstændigheder plejer chefen at være mest modtagelig. Jo mere gennemtænkte forslag du kommer med under de mest optimale forhold, jo større er dine chancer for at nå igennem til ham og få ham med på dine idéer.


7. Tal (måske) med relevante kolleger om dine overvejelser Hvis dine problemløsningsforslag implicerer andre, kan det være en fordel at tale med dem om dine løsningsforslag inden du går til chefen. De går sikkert også rundt med et eller andet, der irriterer dem, og er der synlige fordele for både dig og dem i din problemløsning, har du dem med på din side. Det styrker dig og din argumentation over for chefen, at du har taget dem i ed inden.


8. Tal med chefen

Nu hvor du har sat dig ind i din chefs tænkning og situation, ligesom du har udformet gennemtænkte løsningsforslag og fundet den optimale setting for samtalen med chefen, så fremlæg dine løsninger som idéer. Fortæl om fordelene og vælg de ord og de argumenter, som du ved er vigtige for ledelsen. At du eller afdelingen kan præstere mere, hvis du får mulighed for at…, at du/I bliver mere effektive, hvis I indretter lokalerne… at sygefraværet vil blive mindre, hvis chefen vil tillade at…at I kan øge kundetilfredsheden, hvis du får lov til…


9. Vær parat til at få et ja Hav en konkret handlingsplan eller to parat der kan sikre at dit forslag bliver gennemført. Jo nemmere du gør det for chefen at tage stilling, jo større mulighed har du for at opnå støtte til dine konstruktive forslag.

Aftal, at du skriver et referat af, hvad I har aftalt, som chefen får til godkendelse, bare så I er helt enige om, hvad det er, I har aftalt. På den måde har du noget konkret at henvise til, hvis en af jer skulle glemme det.


Skal der gøres noget aktivt, for at føre beslutningen ud i livet, kan du påtage dig at tage bolden videre og rapportere tilbage til chefen, fremfor at han skal gøre et eller andet. Jo mere du har joystikket i din hånd, jo mere styrer du.

18 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page