Foredrag

 

Jeg tilbyder foredrag til virksomheder, organisationer, fagforeninger og private grupper overalt i landet.

 

Mine foredrag tager udgangspunkt i at god daglig ledelse er et fælles ansvar, og at det kræver aktivt medspil fra medarbejderne at udøve ledelse, der giver medarbejderne gode arbejdsbetingelser, der gør dem effektive og tilfredse.

 

Foredragene kan jeg efter ønske målrette til særlige medarbejdergrupper f.eks. mindre, selvstændige teams, nyuddannede medarbejdere, seniorer, mellemledere etc.

 

Deltagerne bliver blandt andet introduceret til at:

  • kommunikere til chefen ud fra et opgaveperspektiv

  • hjælpe sig selv gennem at hjælpe sin chef

  • fremlægge behov og forslag, der får chefen hører efter

  • udvikle løsninger, der gør en forskel på flere niveauer

Workshops

Jeg faciliterer involverende medarbejder-workshops, der veksler mellem oplæg, refleksionsøvelser og træning af konkrete redskaber, der styrker chef-kommunikationen, som øger medarbejdernes muligheder for komme igennem med ønsker og løsningsforslag, giver ejerskab og større tilfredshed med eget arbejdsliv.

 

Workshops kan skæres til som halvdags-, heldags- og to-dagesarrangementer.

 

Workshop + coaching

Vil I sikre et større udbytte foredrag og workshops tilbyder jeg også særlige pakker, der kombinerer workshop med individuelle coaching-samtaler enten online, fysisk eller pr. telefon.

Ring +45 27505780 for tilbud