top of page

Slip for søvnløse nætter og ondt i maven


I øjeblikket er jeg inspireret af bogen ’Flip – hjælp din plastiske hjerne til at tackle det 21. århundrede’, der er skrevet af Anette Prehn. Bogen beskriver metoden Framestorm, der er et værktøj til at få vores plastiske hjerner til bevidst at ’flippe’ eller 'vende en omgang' og finde nye og alternative perspektiver.


Det går ud på at få det bedre Kort fortalt går framestorming ud på at bearbejde sin indstilling til situationer, vilkår og relationer, der giver forvirring, føles meningsløse eller skaber vrede, og som spærrer for at tænke fornuftigt og konstruktivt og samtidig udgør barrierer for empati og venlighed.

Det går ikke ud på skabe blind accept inden i, men på at styrke evnen på at tilpasse sig følelsesmæssigt for rent ud sagt at kunne overleve det 21. århundredes levevilkår.

Hjernen er ikke til at stole på

Vi tror hver især, at vi har patent på sandheden, og at vores måde at bedømme en situation på er den 'rigtige'. Begge dele er imidlertid umuligt af forskellige årsager, der bunder i hjernens indretning.

Ifølge ’Flip’ og Anette Prehn har hjernen den indbyggede begrænsning, at den kan kun bearbejde et stærkt begrænset antal af de indtryk, den bliver bombarderet med hvert sekund.


Hjernen har desuden en stærk indbygget tendens til at søge bekræftelse frem for afkræftelse af den mening hjernen én gang har dannet sig.


Hjernen danner mønstre ud fra vores tidlige erfaringer, reaktionsmønstre der bestemmer, hvordan vi senere hen reagerer på ’faresituationer’.


Ligeledes forandrer hjernen vores erindringer over tid, fordi de ændrer sig alt efter den følelsesmæssige kontekst, de bliver genfortalt i.

Den måde, vi husker eller betragter en situation på, kan dermed nemt være helt anderledes eller modsat af en andens opfattelse. Situationer, vilkår og relationer ser vidt forskellige ud alt efter hvilke briller, vi kigger ud igennem.

Ifølge Anette Prehn giver det derfor god mening at kaste sig ud i at framestorme, alene fordi ingen af os ikke har patent på sandheden, heller ikke i arbejdssammenhænge, simpelthen fordi det er en umulighed.


At omrokere kræver tid, mod og et ærligt ønske om forandring Det eneste, det virkelig kræver at framestorme, er at du er villig til at afse noget tid, og at du kan se en mening med at sætte dine antagelser på spil for at få det anderledes, end du har det lige nu eller for at bruge et Prehnsk udtryk, fordi din nuværende følelsesmæssige tilstand ikke gør dig ressourcefuld.


Den centrale del af framestormen består af at stille sig selv en række spørgsmål, der ’tvinger’ hjernen til at se nye perspektiver, der udfordrer de antagelser og følelser, men er kommet frem til i første omgang.


Fem spørgmålskategorier får dig hele vejen rundt Der er fem kategorier, man stiller sig selv spørgsmål inden for: ’Gaven’, ’værdier’, ’humoristiske vinkler’, ’i den andens sko’ og ’læring og mening’. Man kan springe rundt mellem kategorierne, alt efter hvad der giver mening i situationen.


Rundt om i kategorierne er der dejligt 'tankeforstyrrende' spørgsmål som for eksempel:

Hvad er gaven i denne situation?

Hvad ville jeg mangle, hvis situationen/problemet var løst?

Hvad har andre gjort før mig i lignende situationer?

Hvad ville være endnu værre at opleve lige nu?

Hvilke værdier vil jeg gerne ære og holde i hævd uanset hvad?

Hvordan vil jeg se tilbage på mig selv i situationen om 10 år?

Hvordan er det mon at være i min chefs/kollegas sko?

Hvad ville en person, der finder situationen nem, sige lige nu?

Hvad kan jeg lære af denne situation/relation?

Hvad ville en klog rollemodel råde mig til mig?

Hvordan ville en superhelt løse dette problem?

Og mange, mange flere.


Jeg har selv prøvet at framestorme et par gange, lige som jeg har introduceret tænkningen og afprøvet dele af metoden med medlemmer af fagforeningen, som jeg rådgiver i forbindelse med stress, konflikter, forandringer på arbejdspladsen, højt arbejdspres og andre belastninger.


Nye tanker giver nye følelser

Det har bragt ny og brugbar selvindsigt, øget forståelse og øget accept for mig selv og for dem, jeg har introduceret til at ’flippe’ hjernen.

Framestormingen har medført at følelser af irritation, vrede og frustration er blevet vendt til ro, afklaring og nye handlemuligheder.

Jeg kan varmt anbefale ’Flip’, hvis du er udsat for ubehagelige forandringer, er nervøs for fremtiden eller befinder sig i besværlige relationer og har lyst til at få det bedre inden i samtidig med, at du ser nye handlemuligheder dukke frem af horisonten.


41 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page